Psychologie

Během mých studií na Univerzitě Pardubice, jsem se zaměřoval především na studium vztahu psychologie a spirituality.

Vzhledem k tomu, že jsem udělal několik výzkumů s použitím dotazníků, rád bych se podělil o nějaké výsledky a také poskytl čtenářům možnost o sobě něco zjistit a tak pod touto stránkou budete moci nalézt i testy, které by vám o vás mohli něco prozradit, například, zda jste podle typologie osobnosti podle C. G. Junga introvert nebo extravert.

Při studiu jsem se zabýval především psychologií osobnosti podle C. G. Junga a rozšířeným dotazníkem MBTI. Výsledky z těchto testů jsem porovnával s testy zjišťujícími spiritualitu člověka a s tím, jestli testovaný člověk k víře konvertoval v dospělosti a nebo byl k víře vychováván.

Zajímalo mě, zda tvrzení, že typ osobnosti je vrozený je pravdivé. Domnívám se totiž, že typ osobnosti je během života proměnlivý a může se změnit i velmi rychle po velmi silném zážitku jako je třeba setkání s Bohem a nebo přijetí náboženské víry. Více informací a výsledky mého bádání naleznete v oddílu: Religionistika, kde jsou odkazy na mojí bakalářskou a diplomovou práci.