Masérský slovník ČJ-AJ

Posted on by

V roce 2015 jsme se rozhodli odcestovat do zahraničí za zkušenostmi. Já počítala s tím, že se budu živit masírováním. Bylo tedy nutné se naučit nějaká slovíčka, které jsou potřeba. Když už jsem si je vypisovala, rozhodla jsem se je zveřejnit i sem, aby má práce mohla posloužit i jiným.

Slovníček obsahuje nejen pojmy ohledně lidského těla, ale i taková slova, která se každému masérovi přikomunikaci s klientem zcela jistě hodí (i když se to na první pohled nemusí tak zdát).
Tento malý slovník českých pojmů z masérské branže do angličtiny je určen pro maséry/masérky, kteří:
  • pracují v Čechách se zahraniční klientelou, zejména v lázních nebo jiných turisticky významných lokalitách
  • se rozhodli uplatnit své umění v zahraničí
  • se chtějí rozvíjet a zdokonalovat v zahraničních kurzech

Slovníček určitě není vyčerpávající, na jeho rozvíjení se snažím stále pracovat. Proto, prosím, buďte shovívaví. Pokud budete mít jakkékoliv nápady ohledně doplnění či opravy, sem s nimi 🙂

  A

akutní = acute, urgent alergie = allergy
alkohol = alcohol amputace = amputation
anamnéza =history anémie = anemia
angína = tonsitis, sore throat antibiotikum = antibiotic
antikoncepce = contraception astma = asthma

B

bacil = bacillus bacilonosič = germ carrier
bahno = mug banální = trivial
bandáž = bandage baňka = flask
bérec = shin biceps = biceps
blaho = bliss blána = membrane
bok = side z boku = from the side
bolest =  pain, ache brzlík = thymus
     prudká b. = pang břečťan = ivy
    křečovitá b. = throe břišní = abdominal
    utrpení = suffering bylina = herb
bylinný = herbal

C

cele, úplně = completely, fully celek = whole
celistvost = entirelity céva = blood-vessel
cítit = feel (pociťovat) citlivý = sensitive
       čichem = smell cvik = excercise

Č

část = part po částech = in parts
častý = frequent čelist = jaw bone
čelo = forehead

D

dáseň = gum dech = breath
čím déle, tím lépe = the longer the better depilovat = depilate
deprese = depresion dezinfekce = disinfection
diabetik, diabetický = diabetic dieta = diet
disharmonie = disharmony dietní = dietary
dlaň = palm dochvilnost = punctuary
dolní = lower dotek = touch
dotaz = inquiry dovednost = skill
důvěra = trust, confidence technická, umělecká d. = craft
dušnost = asthma dýchací = respiratory
dýchat = breath

E

efekt, ovlivnění = effect ekzém = eczema
         ovlivnit = effect

F

fáč = bandage fraktura = fracture

G

gáza = gaze (čti go:z) genitálie = private parts
gravidita = pregnancy gynekologie = gynaecology

H

halucinace = hallucination harmonický = harmonic, harmonious
havárie = crash heřmánek = camomile
hladký = smooth hlasivky = vocal chords
hlava = head hlavní = chief, main, head
hlen = phlem, lék. Mucus hluboký spánek = sound sleep
hluchoněmý = deaf and dumb hmat = touch
hniloba = rot, blight hnis = pus (čti pas)
hnít = rot, deccay hnisavý = festering
hýbat = move hníst = knead
holeň = shin hodně = plenty
horko = heat horečka = fever
hormon = hormone hrb = hump, hunch
hrdlo = throat hrot = tip, point
hrtan = larynx hruď = chest, thorax
hřát = heat, warm hygiena = hygiene
hýždě = buttocks hypotéza = hypothesis

CH

chlad = cold, coolness chladicí, chladivý = cooling
chlup = hair   (také i zklidňující)
choroba = illness, sickness, disease chorý = sick, ill       (pozn. Sick se používá spíše ve smyslu, že je někomu špatně, nevolno)
chrápat = snore chrchlat = hawk
chromý = lame, disabled, limp chronický = chronic
chroptět = rattle chrupavka = gristle, cartilage
chřipka = influenza, flu churavět = be in a bad health
chůze = gait, pace, walking

I

ihned = immediately imunita = immunity
indisponovaný = indisposed infarkt = heart stroke, heart attack
infekce = infection intimní = intimate
invalida = invalid, disabled person inzulín = insulin
ischias = sciatica

J

jamka (kloubní) = socket jasmín = jessamine
       podpažní j. = arm pite jednota = unity
jestli = whether jícen = gullet
chuť k jídlu = appetite jíl = clay
jizva = scar

K

kabina, kabinka = cabin kapalina = liquid
kapavka = gonorrhea kapilára = capillary
kladný = classical klást (rozprostírat, např. olej na klienta) = spread
klíční kost = collarbone, clavicle klást (si něco za cíl) = set ……… an aim
klid = calm, peace, rest klient = client
klimatizace = air-conditioning klientka = lady client
klinický = clinical klientela = custom, patronage
kloub = joint kokos, kokosový = coconut
    prstní k. = knucle (čti nakl) koleno = knee
kolaps = collapse kolega/gyně = colleague
komfort = good equipment komoda, skříň = chest of drawers
komplikace = complication konat, dělat něco = do, act
končetina = extremity, limb (úd) kondice = condition
konec = end, termination (ukončení) být v kondici = be fit
        na konec = finelly konkurence = competition
konopí = hemp kornatění cév = hardening of the arteries
kosmetický = cosmetic, beauty kost = bone
kosmetika tváře = face lifting kostrč = coccyx
kotník = ankle koupel = bath
krátit = shorten koupat se = have a bath
krčit ramena = stoop krční = cervical
krčit se = huddle krev = blood
krk = neck krvácet = bleed
křeč = cramp (bolestivá), spasm krvácení = haemorrhage, bleeding
křečové žíly = varicose veins kulhat = limb
kuřák = smoker kůže = skin
kvalita = quality květ = flower
kvůli = because of kyčel = hip, haunch
kýchat = sneeze kýla = hernia

L

lad = harmony látka (substance) = matter, material
lázeň (léčivá, rekreační) = spa lebka = skull
léčba = treatment lebeční = cranial
léčit = cure, heal, remedy lehnout si = lie down
lechtat = tickle lék = remedy, medicament (léčivo)
lékárna = dispensary, pharmaceutical lékárnička = first aid cabinet (ve skříňce), first aid kit (přenosná)
lékař = doctor, surgeon lékařská péče = medical care
lepší = better levý = left
linie = line lišej = med. Herpes
lít = pour, shed líto (je mi to líto) = I am sorry
lněný = linen loket = elbow
loučit se = say goodbye lupy = daandruff
luxus = luxury lymfa = lymph
lýtko = calf

M

mačkat = press malíček na ruce = little finger
málo = little malíček na noze = little toe
malý = small manikúra = manicure
masáž = massage masér = masseur, massage therapeutist
masérka = masseuse masírovat = massage, make massage
maska = mask máslo = butter
mast = ointment mastný = oily, greasy
máta = mint mateřídouška = thyme
mazat = oil, grease, lubricate med = honey
měkčit = soften měkký = soft, tender
méně = less menstruace = menses
menší = smaller metoda = method
mezi = among, between mícha = spiral cord
mikrob = microbe minule = last time
mírnit = moderate místní = local
míšní = spinal mládnout = grow young
moč = urine mozol = callosity, callus
mrazivý = freezing mrtvice = stroke, apoplexy
mušle = shell

N

nácvik = training nadýmání = flatulence
náhlý = abrupt, sudden nahrbený = stooping
nahrbit se = stoop nahřát = warm up
náchylnost = propensity najindy = some other time
nakazit = infect nálada = mood
nalít = pour namožený = pulled, strained
napětí = tension náplast = plaster
nápravný = corrective napříč = across
například = for example napuchlý = swollen
náročný = exacting nárt = instep
narudlý = reddish navyknout si = accustom
nehet = nail nehybnost = immobility
nechutenství = loss of appetite několik = several
nekuřák = non smoker nemoc = illness, disease
němý = dumb, mute neodkladný = urgent
neohebný = inflexible nepřirozený = unnatural
nesouměrnost = asymmetry nespavost = sleeplessness
neurotický = neurotic neuróza = neurosis
nevidomý = blind nezdravý = unhealthy
noha (ve smyslu dolní končetina) = leg nos = nose
noha (ve smyslu chodidla), nožní = foot

O

občas = from time to time obklad = compress
obměnit = modify obratel = vertebra
obrna = paralysis obtíž = inconvenience
oděrka = scratch odloupnout = peel off
odpočinout si = have a rest, relax ochablý = slack, feeble
ochabnout = slacken oko = eye
okraj = edge olej = oil
oliva = olive omdlít = faint, swoon
omýt = wash opakovat = repeat
opuchnout = swell up opuchlý = swollen
osa = axis osoba = person, individual
ostruha = spur osušit = wipe off
osvědčení = certificate otočit = turn
otřít = wipe ovlivnit = influence

P

palec = thumb pánev = med. Basin
paraván = screen pata = heel
patálie = trouble páteř= spine
plíce = lung plicní = pulmonary
plochá noha = fallen leg ploténka = plate, disc
poblíž = near by podbřišek = underbelly
podrážděnost = irritation pohmožděnina, pohmoždit = bruise
poprsí = bust, bossom, trunk pravý = right
problém = problem procvičit = excercise
profesionální = professional prohloubit, zintenzivnit = intensify
prochladnout = get cold through prokázat = prove
proniknout = penetrate prospěch = benefit
prospěšný = beneficial prsa = breast
prst = finger průjem = diarrhoa
průkaz = certificate předloktí = forearm
příčina = cause, origin připravit se = get ready
připravit (něco) = prepare puchýř = blister

R

rašelina = turf riziko = risk
rozdíl = difference rozehřát se = warm up
rozlít = spill, spread rozžhavený = red hot
ručně = by hand ruka = hand
rýma = cold

S

sádlo = fat sedět = sit
senior = senior          posadit se = sit down
sepnout = tie up shrbený = hunched, stooping
schrupnout si = have a nap síla = power, strenght
skořice = cinamon slepý = blind
služba = service souměrnost = symmetry
soustava = systém souviset = be connected with
srdce = heart stav = condition
stehno = thigh stimulovat = stimulate
stlačit = compress, press down střed = centre
střevní = intestinal stydká kost = pubic
sval = muscle svalový = muscular

Š

šíje = neck šimrat = tickle, tingle
škára = derma šlacha = tendon, sinew

T

temeno = crown tenký = thin
tep = pulse, beat tepna = artery
tlak = pressure tříslo = groin
tvář = cheek, face (obličej)

U

účel = purpose, aim ucho = ear
úleva = relief únava = fatique, tiredness
úsilí = effort usmát se = smile
usnout = fall asleep ústa = mouth
útroby = internals uvítat = welcome
uvolnit = disengage, release uzdravit = restore …. To health
uzdravení = recovery uzlina = ganglion

V

věk = age velmi = very
vitamín = vitamin vlas = hair
vlásečnice = capillary vleže = lying down
vliv = influence vnímat = perceive
vráska = wrinkle vrozený = inborn
vsáknout se = soak into vůně = smell
vycítit = find vyléčit = cure
výtažek = extract vzdušný (např. dobře větraný) = aery
vzpruha = stimulus

Z

zábal = pack zabalit = wrap
zácpa = constipation začít = begin
zadek = bottom, backside zahojit se = heal
záchod = lavatory, toilet, privy, water-closet zákal = cataract
zánět = inflammation zanícený = inflamed
zanítit se = inflame zápěstí = wrist
záporný = negative zásyp = powder
zepředu = from the front zezadu = from the back
zchladit = cool down zkušenost = experience
zvednout = lift, raise             zkušený = experienced
zvolna = slowly zvolnit = slow down
zvyk = habit zlozvyk = bad habit

Ž

žíla = vein